ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μία συνοπτική παρουσίαση των στόχων του σεμιναρίου "Κάνετε Μόνοι την Έρευνα Σας" δίνεται στην παρακάτω παρουσίαση.