Βοήθεια για Αναζήτηση μαθημάτων

Κάνετε μόνοι την έρευνα σας

Στο εν λόγω μάθημα παρουσιάζονται οι 8 συνεδρίες του σεμιναρίου που εκπονείται συστηματικά από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών από το 2017.