Βοήθεια για Αναζήτηση μαθημάτων

Εισαγωγή στην γλώσσα R

Το παρόν μάθημα είναι εισαγωγικό και προσφέρει μία γνωριμία με την γλώσσα προγραμματισμού R. Η R είναι μία γλώσσα προγραμματισμού και ένα περιβάλλον για στατιστικούς υπολογισμούς και δημιουργία γραφικών. Είναι ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Για την επίτευξη στατιστικής ανάλυσης με την R είναι απαραίτητη η συγγραφή κώδικα.

Σκοπός του μαθήματος είναι οι εκπαιδευόμενοι α) να εξοικειωθούν με την γλώσσα R, β) να διαχειρίζονται επαρκώς τα προς ανάλυση δεδομένα, γ) να εκπονούν περιγραφικά στατιστικά, μονομετάβλητες στατιστικές αναλύσεις καθώς και μέρος διμετάβλητων στατιστικών αναλύσεων και δ) να χρησιμοποιούν επαρκώς την επαγωγική μέθοδο (έλεγχο υποθέσεων). Στόχος είναι το παρόν μάθημα να αποτελέσει έναυσμα για την περαιτέρω ενασχόληση των εκπαιδευομένων με την γλώσσα προγραμματισμού R.


Καθηγητής: Anna Moscha