ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον ένα από τα τρία λογισμικά διαθέσιμα για στατιστική επεξεργασία των δεδομένων.

Excel Ακριβολογώντας, το λογισμικό Excel από την πλατφόρμα Office της Microsoft αποτελεί ένα λογισμικό λογιστικών φύλλων, διαθέσιμο για Microsoft Windows, macOS, Android και iOS. Χρησιμοποιείται κυρίως για υπολογισμούς, διαθέτει ωστόσο και εργαλεία γραφημάτων, συγκεντρωτικών πινάκων και μία γλώσσα προγραμματισμού με όνομα Visual Basic for Applications. Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα add-ons, να διεξάγει και εξειδικευμένες στατιστικές αναλύσεις.
SPSS

Το SPSS (IBM SPSS® Statistics) είναι μια ισχυρή στατιστική πλατφόρμα, η οποία παρέχει ένα πλήρες σύνολο λειτουργιών που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες. Με την πλατφόρμα SPSS μπορεί κανείς να,

  • Αναλύσει και να κατανοήσει καλύτερα τα δεδομένα του και να επιλύσει πολύπλοκα επιχειρησιακά και ερευνητικά προβλήματα μέσω φιλικού προς το χρήστη interface.
  • Κατανοήσει ταχύτερα τα μεγάλα και σύνθετα σύνολα δεδομένων με προηγμένες στατιστικές διαδικασίες που βοηθούν στην εξασφάλιση υψηλής ακρίβειας και ποιότητας λήψη αποφάσεων.
  • Χρησιμοποιήσει επεκτάσεις και κώδικες από γλώσσες προγραμματισμού, όπως Python και R, ενσωματώνοντας ενημερώσεις από λογισμικά ανοιχτού κώδικα.
  • Διευκολύνει την εργασία του με ευέλικτες επιλογές που προσφέρει το λογισμικό.

Το SPSS είναι διαθέσιμο για λειτουργικά συστήματα Windows και Mac.

R

Η R είναι, ταυτόχρονα, μια γλώσσα και ένα περιβάλλον προγραμματισμού για στατιστικούς υπολογισμούς και γραφικές παραστάσεις. Ανήκει στο σύνολο των GNU λογισμικών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και είναι παρόμοια με τη γλώσσα και το περιβάλλον S που αναπτύχθηκε στα Bell Laboratories (πρώην AT & T, τώρα Lucent Technologies) από τον John Chambers και τους συναδέλφους του. Η R μπορεί να θεωρηθεί, εν ολίγοις, ως μια διαφορετική εφαρμογή της S. Υπάρχουν μερικές σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο, αλλά ο περισσότερος κώδικας γραμμένος για S εκτελείται αμετάβλητος και στην R.

Η R προσφέρει, άμεσα, μια ευρεία γκάμα στατιστικών και γραφικών τεχνικών, ενώ είναι και εξαιρετικά επεκτάσιμη. Η R παρέχει την δυνατότητα για έρευνα, ανοιχτού κώδικα, στη στατιστική μεθοδολογία. Ως ελεύθερο λογισμικό και κάτω από τους όρους της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU του GNU Free Software Foundation η R διατίθεται για μια μεγάλη ποικιλία πλατφορμών UNIX και παρόμοιων συστημάτων, για Windows και για MacOS.