Βασική βιβλιογραφία σεμιναρίου.

Μέθοδοι συλλογής δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και μεθοδολογία έρευνας.

Διαχείριση διαδικτυακών, δια ζώσης και τηλεφωνικών ερευνών με το Limesurvey και το SPSS.


Συγγραφείς: Λιναρδής Απόστολος, Μαραβελάκης Πέτρος, Φραγκούλης Γιώργος

Βιβλίο ελεύθερης πρόσβασης που θα είναι σύντομα διαθέσιμο από το αποθετήριο του Κάλλιπου.

Biffignandi, S., & Bethlehem, J. (2020). Handbook of web surveys (Second Edition). John Wiley & Sons.


Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2014). Internet, phone, mail, and mixed-mode surveys: the tailored design method. John Wiley & Sons.


Groves, R., F. Fowler, M. Couper, J. Lepkowski, E. Singer, and R. Tourangeau. (2009). Survey Methodology. New York: Wiley.